Harjutus "maiusest loobumine"

Hoia maius peo sees ning aseta käsi koerale vastu suud/nina. Ära karda panna käsi täiesti täitsa vastu koera suud. Koer hakkab selle peale kätt lakkuma ja proovib maiuseid peost kätte saada. Kohe kui koer lõpetab lakkumise/närimise, käpaga togimise siis premeerida sellest samast käest selle maiusega ja kiidad ja panna käsi uuesti kokku ja proovida uuesti järgmise maiusega.
Mõni koer tõmbab täitsa pea eemale, mõni lihtsalt lõpetab tegevuse (närimine, lakkumine jmt). Mõlemal juhul kohe premeerida. Mida rohkem seda teete seda kiiremini hakkab koer maiuse närimisest loobuma ning kasvab enesekontroll ja ta suudab rahulikult oodata kuni saab maiuse.

Harjutus on hea usalduse tekitamiseks, et koer saab aru, et ei pea neid maiuseid noolima ja õpib aru saama, et ta saab neid niikuinii kui ootab ilusti ja ei proovi neid ise käest rebida. Kellel koer närib või lausa hammustab väga intensiivselt siis saate kinda kätte panna selle harjutuse tegemiseks ja kindlasti nende puhul on see harjutust just väga vajalik, et nad hakkaksid saama aru, et nad saavad maiuse aga ilma hammustuse/närimiseta. Harjutus on ka lihtsalt hea enesekontrolli harjutus, millest võimalik edasi arendada trikk, kus koer ootab kuni paned maiused näiteks maha, või hoiad maiust koera näo ees lahtise peopesa peal ja siis alles sinu vabastuse peale võib ta need ära süüa.

Play Video

Võid lisada juurde ka luba andva sõna maiuse võtmisele. Näiteks tehes peopesa lahti ütled samal ajal koerale “ok”/”võib”/”võta”.

Asend "istu"

Esimese asjana kutsu koera nimepidi, et ta oleks sinuga kontaktne. Seejärel ütle vihjesõna Istu. Kui koer ei oska veel istumist siis meelitad maiusega koera istuma suunates maiusega kätt koera nina kohal koera selja poole, et koera tagumik läheks maha, kuna ta üritab enda peast üle liikuvat maiust kätte saada.  Kui koer oskab juba istuda ja istub iseseisvalt kohe vihjesõna peale, siis koheselt ka preemia ning suur häälkiitus! Peale preemiat ja häälkiitust vabastage koer! Mõelge välja vihjesõna (nt. Vabalt, OK, Tule), mida hakkate kasutama koera vabastamisel asendist. See ei saa olla sõna Siia! või mõni muu sõna, millel on juba teine tähendus, vaid peab olema mingi teine sõna, mida te varem ei ole kasutanud.
Et teha alguses selgeks koerale vabastava vihjesõna tähendust, siis ütle vabastav sõna ja peale seda liigu ka ise samm tahapoole. Üldjuhul hakkavad koerad teiega kohe kaasa liikuma. Kui koer ei saa aru siis võib veel korra tähelepanu saamiseks öelda ta nime ja siis vabastav sõna (nt. ok) ja samal ajal ise liigute tahapoole, liigutate maiusega kätt, et saada teda asendist välja tulema ja siis premeerite. Premeerige alguses ka alati peale vabastava sõna andmist seda kui koer hakkas liikuma. See kiirendab tema arusaama ka vabastavast sõnast, ajaga hakkame siin preemia andmist ära jätma kui on näha, et koeral juba on tekkinud seos sõna ja tegevuse vahel. Kui kutsute harjutusi tehes koera enda juurde Siia sõnaga, siis soovitan seda ka premeerida, et kinnistada ka selle sõna tugevust ning peale seda tuleb alles uus tegevus “Istu”.

NB! Kui koer ei reageeri Siia sõnale (ka näiteks jalutuskäigu ajal) kohe, siis ei provotseeri teda ise samal ajal rihmast tirides ja suunates, vaid proovi mõjutada olukorda oma häälega, korrates tema nime näiteks kõrge häälega mitu korda, kasutades piiksumänguasja abi, et saada koer iseseisvalt enda poole tulema ja kui see toimib siis kohe preemia ja suur häälkiitus. Kui ei toimi siis võid proovida vastassuunas liikuma hakata (antud juhul küll toimub pisut rihmast tirimist), kus koer peab sulle järgnema ning kui ta jõuab sinust ette siis proovida uuesti Siia sõna öelda ja sama protsessi, mis eelnevalt lahti kirjutatud. Kui julgete siis võite ka rihmast lahti lasta ning siis joosta teises suunas minema ning koer kindlasti hakkab teile järgi jooksma ja saate teda kohe kiita ja premeerida ja uuesti rihmast kinni võtta. See toimib enamuse koerte puhul! Tunne ennem oma koera ja taju tema piire! Kui aga tundub, et koer ei pruugi teile järgi joosta, siis proovida siiski tähelepanu saada rihmastatud olekus kasutades muid vahendeid nagu piiks, maius jne.

Istu asendi puhul JÄLGI!

Et koer ei tõstaks oma tagumikku üles kui hakkad talle preemiat andma. Sellisel juhul tõmbad käe preemiaga uuesti eemale ning ootad kuni ta uuesti tagumiku maha paneb  ja premeerid siis! Vajadusel ütled ka Istu sõna uuesti. Või liigud maiusekäega nii palju talle vastu, et pepu ja kõik käpad lähevad ilusti maha ja annad siis maiuse.

ALATI PREMEERIME ÕIGET ASENDIT!

Samuti jälgige, et koer istuks suunaga teie poole ja otse teie ees! Ei premeeri seda kui ütled sõna ISTU ja koer jääb sinu ette seljaga istuma. Tuleb enda jaoks paika panna kriteeriumid, et kuidas sa soovid, et koer hakkaks istuma? Kas otse sinu ees, nägu oleks otse sinu suunas, mitte suunatud maiusega käe poole ja vastavalt sellele ka premeerida. Esialgu saame otse asendile kaasa aidata hoides oma käsi veidi kõhu peal koos.

Samuti jälgi mitu korda sa vihjesõna ISTU ütled!

Vihjesõna tuleks öelda üks kord ning oodata ja jälgida, kas koer sai aru, mis temalt taheti ning vajab vaid mõtlemiseaega ja tegelikult istub ise väikese viivitusega või juhul kui on näha, et koer tegelikult ei kuulanud või huvitub millestki muust, siis kõige pealt saada ta uuesti endaga kontaktseks ja siis uuesti proovida. Mõte on selles, et mitte korrata vihjesõna mitu korda järjest kui koer tegelikult ei ole meiega kontaktne ning vahest vajavad ka nemad lihtsalt pisut mõtlemisaega 🙂 Samuti kui koer vajab veel maiusega kaasa aitamist asendisse minekul, siis ütleme ka vihjesõna ISTU ühe korra.

Play Video

Hakkame lisama istu harjutusele ka püsivuse õpetamist läbi koera juurest eemaldumise. Eemalduda järk-järgult, kõige pealt poole sammuga, kõigutades ennast justkui taha ja astudes uuesti tagasi koera ette. Ise seisad sirgelt ja käed on küljel, kui koer istub viltu käe järgi kus on maius, siis hoidke käsi natukene kõhu peal koos, et koer asetseks ilusti otse teie ees. Astudes uuesti kaks jalga kokku koera ette annad rahulikult maiuse ning siis tuleb vabastav sõna.

NB! EI liigu koera juurde tagasi kiirustades ja hoides maiusega kätt välja sirutatud koera nina ees, kuna see muudab koerale lihtsalt harjutuse raskemaks ning ta võib asendist välja tulla. Jälgida, et koer püsiks istu asendis ka maiuse andmise ajal, et ei hakkaks tagumik juba ülespoole tõusma, kui hakkab siis võtate maiuse ära ja palute uuesti istuda ja siis premeerite või liigute maiusega koera poole nii et ta läheb tagasi istu asendisse ning alles siis annate maiuse. Kui poole sammuga eemaldumine tuleb juba edukalt kogu aeg välja, siis  saate hakata proovima eemalduda juba 1-2 sammu, kuid pigem tasa ja targu. Tehke iga sammuga mitukümmend kordust kuni asi tuleb iga kord välja vähemalt 10-20x järjest ja siis alles lisage juurde järgmine samm. Kõige pealt alustage aga siiski vaid väikese kõigutusega tahapoole.

Peale eemaldumist, koera juurde tagasi tulekut ning premeerimist lisage vabastav sõna (nt. OK, Tule, Vabalt jmt). Vabastav sõna on kõige olulisem antud harjutuse juures! kuna see annab koerale märguande, et mis hetkel on lubatud asendist välja tulla, mitte et nii kui saan maiuse jooksen ise minema kuhu tahan. Antud vabastust saate pärast edasi kanda ka muudele toimingutele ja tegevustele (nt. autost, toast väljumine). Kui tundub et koer hakkab juba asendist välja tulema, siis öelge kiiresti ise vabastav sõna sinna juurde, et jääks mulje nagu oleksitegi ise selle öelnud. Samas see ei kehti juhul kui ise alles liigute tagasi koera juurde. Kui koer tuleb siis asendist välja, siis ikkagi suunake ta uuesti istu asendisse ja tehke harjutust uuesti. Kui aga olete jõudnud koera ette uuesti liikuda ja kokku astuda ning olete ka ära premeerinud asendis püsimise ja siis tundub, et koer tahab juba liikuma hakata, siis on okei öelda juba ise kiirelt vabastav sõna. Koer harjub asendist välja tulles antud sõna kuulma ja lõpuks harjub, et ennem ei liigu kui tuleb antud vabastav sõna. Alguses võib ise ka eemale liikuda peale vabastava sõna ütlemist, kutsudes nagu koera endaga kaasa liikuma, et ta saaks aru, mida see vabastav sõna tähendab.

Asend "lama"

Koera lama asendisse saamine. Pane koer istuma ning hoia maiust tal suu vastas ja suuna käsi allapoole, käsi peaks olema pigem just koerale lähedal ja suunaga alla, mitte ei tõmbad kätt koerast eemale enda suunas, sellisel juhul ta eemaldub istu asendist püsti ja peate uuesti alustama. Mõne koeraga võib muidugi just toimida ka käega natuke eemale tõmbamine. Peate jälgima oma koera ja tema reaktsioone!

Teine variant lama asendisse saamiseks, koer peab seisma ning liigud maiusekäega koerale justkui pisut vastu, liikudes maiusekäega maa poole, kõige pealt läheb maha koera esikeha ning siis tagaosa. Ja peale seda alles jätan koerale maiuse maha.

Proovige, milline variant teie koeraga paremini toimib!

Soovitan lama asendit premeerida alguses alati pannes maiuse maha koera kahe käpa vahele. See pikendab asendis olekut ning kinnistab kauem antud käitumist, samuti vähendab asendist kiiret välja tulekut. Tihti kui anda maius käest, siis koer hakkab ennast juba esikäppadest üles poole tõstma, et maiusele vastu minna. Pannes maiuse maha kinnistate kogu keha maha jäämise ka maiuse saamise hetkel ehk siis premeerite õiget asendit. Samuti lisage ka siia harjutusele vabastav sõna peale koera lamamist ja premeerimist. Peale maiuse maha jätmist ja enda sirgu ajamist kutsuge koer asendist välja öeldes vabastav sõna, enne kui ta jõuab ise püsti tulla. Tekib mulje nagu teie oleksite ta hoopis asendist välja kutsunud ning kui jõuame ka selle harjutusega sinna maale, et saame juba ilusti ise eemalduda on koerale ka vabastav sõna antud asendis paremini juba arusaadav. Harjutage enda sirgeks saamist rutem ning koera lama asendisse minemise kiiremaks muutmist.

Play Video

Siin veel kaks videot lisaks meie videole erinevatest võimalustest kuidas koera lamama õpetada.

Play Video
Play Video

Asend "Seisa"

Koera seisma õpetamine ei ole kasulik harjutus ainult näitustel osalejatele. See on hea harjutus ka koera rühi parandamiseks, tema erinevate kehaosade katsumiseks (näiteks loomakliinikus veterinaar) ja sellega harjutamiseks, kuna väga paljudele ei meeldi kui nende käppi puudutatakse või keha tagaosa. Samuti treenib koer erinevaid süvalihaseid, kui ta peab ennast pikemat aega (1-2 min) hoidma liikumatult seisu asendis.
Kõige lihtsam on alustada selle õpetamist Istu asendist. Palud kõige pealt koeral istuda, premeerid/kiidad istumise eest. Seistes ise koera ees, üsna lähedal koerale proovid teda istu asendist meelitada maiusega püsti seisu asendisse, liikudes ise väga väikse sammu vajadusel tahapoole, et ta tuleks järgi ja kohe lisad juurde vihjesõna Seisa/Püsti (mis iganes soovid). Antud harjutuse tegemiseks peab alguses seisma ise koera lähedal, et oleks lihtne maiusega teda meelitada. Pannes alguses maiuse üsna koerale suu lähedale ja siis eemaldute ise tahapoole ja kutsute seisa asendisse.  Jälgi, et hoiad kätt koera peaga samal joonel või veidi allpool, kuna kui käsi on liiga üleval, siis see suunab koera tagasi istu asendisse! Ja seismise pikendamise jaoks võta kätte rohkem maiuseid ja anna neid koerale seal seisa asendis, ära anna kõiki maiuseid kohe ära vaid lase koeral neid käest lakkuda, et pikendada seisu asendis olekut.

Play Video

Samuti võid seisa asendis sisse harjutada, et peale seismist ütled vabastava sõna, et koer saab aru, et nüüd võib edasi liikuda ja ei pea enam statsionaarses asendis olema. Proovi samal ajal kui koer seisab ka vaikselt katsuda koera keha, et ta harjuks puudutustega ka seistes. Võid lasta puudutada ka teistel pereliikmetele/sõpradel, et koer harjuks ära ka teiste inimeste puudutustega.

VIDEOLOENGUD

Toitumine

 • Mitu korda? Kui kaua?
 • Mida? Kui palju? Millal?
 • Kauss maas? Milline kauss?
 • Söömine huvitavaks?!
 • Närimine ja selle olulisus
 • Joogivesi ja selle kättesaadavus
 • Naturaalne toit-Toortoit
 • Mida ei tohi koerale anda!
Play Video

Keelamine

 • Koerad on väga järjekindlad loomad, kuid meie peame olema veel järjekindlamad!
 • “EI” sõna kasutan ainult siis kui seda on tõesti vaja. Ei lõhu ise “EI” sõna tähendust!
 • Sõnum läbi hääle mitmeti mõistetav! Silmside
 • Käega eemale lükkamine ainus õigesti mõistetav signaal!
 • Kui mitu x koer proovib ühte asja ning sul on juba kops üle maksa, siis kas teen selle koha koerale ligipääsmatuks (nt. lillepeenar) või viin koera ära rahunema kuhugile teise tuppa! Isolatsioon” kutsika puhul 1 min eraldatust, täiskasvanud koeral kellega esimest korda nii toimida võib minna kauem. 
 • Rahunemise märk on vaikus!
Play Video

allolevate failide paremini nägemiseks lae need endale alla ning ava oma nutiseadmes!

harjuta kodus!

 •  

Usinat harjutamist!
Sinu Koertekool Lemmik