TEENUSE TINGIMUSED:

 • Teenuse osutajaks on Pärnu Koertekool Lemmik MTÜ, registrikood 80415525, Edaspidi Koertekool Lemmik
 • Konkreetsete teenuste/koolituste osutaja(d) määrab koertekool enda koolitajate seast arvestades soovitavate teenuste iseloomu, mahtu,  ning pikkust.
 • Teenusele/koolitusele registreerimisel nõustub klient teenuse osutamise tingimustega.
 • Teenusele/koolitusele broneerimisel (kas online keskkonna või e-posti teel) saadab koertekool kliendile e-posti teel vastuteate registreerimise kinnitamise kohta.
 • Klient maksab koertekoolile osutatud teenuste eest vastavalt konkreetse teenuse osutamise hetkel kehtivale hinnakirjale. Kliendil on igal ajal õigus saada teavet hetkel kehtivast hinnakirjast, mida on võimalik leida koertekooli kodulehelt iga teenuse lehe alt eraldi.
 • Koolitusel koha broneerimiseks on vajalik ettemakse. Peale ettemakse laekumist kinnitub koht grupis. Ettemakse ei kuulu tagastamisele, kui tühistamine on toimunud vähem kui 48h ennem esimest tundi.
 • Ülejäänud koolituse summa, kui summa ületab 60€ on võimalik tasuda kahes osas.
 • Võimalik on tasuda kogu summa esimesel tunnil või nädala jooksul peale esimest tundi. Või siis tasuda pool allesjäänud summast esimesel tunnil ning teine pool peale kursuse poolte tundide toimumist kui kliendiga ei ole kokku lepitud teisiti.
 • Kui klient loobub koolitusel osalemisest isiklikel põhjustel ei kuulu koolituse summa tagastamisele ning kliendil on kohustus tasuda ka ülejäänud koolituse eest, isegi kui ta ei käi koolitusel lõpuni.
 • Koolituse summa kuulub tagastamisele või on võimalik jätkata õpinguid järgmises kliendile sobival ajal alustavas grupis juhul kui koera või kliendi endaga on toimunud õnnetus, millest tulenevalt ei ole võimalik koolitusel antud hetkel jätkata (nt. käpa/jala vigastus, terviseprobleemid jmt. Tõdemus, et mul tegelikult ei ole praegu aega koolis käia ei ole mõjuv põhjus tagasimakse tegemiseks)
 • Klient peab teavitama e-maili teel oma märkustest arve või sellel kajastatud teenuste suhtes koheselt pärast teatise või arve saamist. Märkustest mitteteatamise korral loetakse teatis või arve kliendi poolt täies ulatuses aktsepteerituks. Teavitus palun saata emailile: koertekool.lemmik@gmail.com
 • Kui klient ei saa mõnes tunnis osaleda, siis koertekool ei ole kohustatud leidma ega pakkuma asendustrenni aega. Kui see on võimalik, siis me muidugi teeme seda või on kliendil võimalik võtta asendustrenniks eratund, kuid sel juhul tuleb tasuda trennide maksumuste vahe, mis lepitakse kokku eratunni aja kokku leppimise ajal.